• Çalışanların çevre, sağlık, güvenlik bilincini geliştirmek,
  • Atılan her adımda iş kazasını önleyici tedbirleri alarak sıfır iş kazası ile çalışmak,
  • Planlanan yatırımlarda çevre, sağlık ve güvenlik faktörlerini ön planda tutmak,
  • Yürürlükteki çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri ve diğer şartları yerine getirmek,
  • Tüm bu konuları çalışanların sağlığını & güvenliğini ön plana çıkaran çevreci bir anlayışla sürekli olarak geliştirmek.